Bovenbrein?? Onderbrein??⁠

Ik hoor je denken, heb ik 2 breinen?

Hoezo boven en onder? ⁠

In de begeleiding van mensen met dementie is het heel goed om te weten dat ieder mens een boven- en onder brein heeft.

Deze kennis maakt dat je beter met iemand met dementie kan omgaan. Daarom hebben we het hier tijdens onze teamvergaderingen over én leg ik het vaak uit aan de familie van degene met dementie.⁠

Het onderbrein:⁠
Heb je zodra je geboren wordt⁠
Reageert primair op prikkels (zuigreflex)⁠
Hier zitten de primaire emoties (boos, bang, bedroefd, blij)⁠
Hier zit je amandelkern (angstkern – slaat aan bij stress – vechten, vluchten-bevriezen)⁠
Blijft intact tot aan je sterft⁠

Het bovenbrein:⁠
Ontwikkelt zich vanaf je 4e jaar⁠
Hier ligt het denken en begrijpen van zaken⁠
Hier ligt het plannen en keuzes maken⁠
Hier kan je prikkels filteren. ⁠
Is in volle wasdom als je rond de 27 ben.⁠


Als je dementie hebt stopt uiteindelijk de werking van boven-brein ⁠

Je kan je dus voorstellen dat iemand met dementie logischer wijs veel heftiger reageert op emoties dan voorheen.

Dat iemand boos wordt zonder dat je begrijpt waarom. ⁠

Als je weet dat het brein zo werkt dan is er voor de begeleiding en familie een keuze, namelijk contact maken met het onderbrein, geborgenheid bieden en doseren van prikkels. ⁠ 

 

Hoe fijn is dat voor jou en degene met dementie

burenservice-1-6-1536x1024

Over BurenService

Met BurenService ondersteunen wij senioren met dementie om zelfstandig te blijven wonen, op de manier zoals iemand dat zelf wil. Van één keer per week een paar uur begeleiding tot 7 dagen per week ondersteuning tot 24/7 nabijheid.

Altijd op de manier zoals iemand dat zelf gewend is. Wij nemen niet over. Wij nemen de tijd én hebben de rust om dingen samen te doen. Wij ondersteunen op basis van gelijkwaardigheid en kijken naar wat iemand wél kan. Om het leven te leiden zoals iemand dat zelf wil, ook met dementie.

BurenService, altijd dichtbij!

Volg ons op social media

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?